Bankowość internetowa to najdynamiczniej rozwijająca się część systemu bankowego.
Wraz z rozwojem Internetu można na bieżąco obserwować proces kapitalizacji odsetek na własnym rachunku bankowym i w każdej chwili założyć lokatę lub wydać zlecenie przelewu, posługując się domowym komputerem.


Internet wkracza niemal w każdą sferę naszego życia.
Staje się także najpopularniejszym medium, za pośrednictwem którego banki docierają do klientów, oferując pełną paletę produktów bankowych.


money.waw.pl

KREDYTY

Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się...

                 Więcej...

UBEZPIECZENIA

 Umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczone-go na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu ...

                  Więcej...

INWESTYCJE

Jak oszczędzać i inwestować? Lokata bankowa, lokata strukturyzowana,fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje a może nieruchomości ? Jak widać sposobów jest wiele ...

                    Więcej...

WIADOMOŚCI

INDEKSY GPW


KURSY WALUT